راستش اولين وبلاگي كه ساخته شد در ماه آبان91 بود و براي قرار دادن نمونه سؤالات رياضي بود.

و آدرس اونم به صورت nemonehrghtesthigh.samenblog.com بود.
اما بعد از يه چند وقتي ديديم اين عنوان براي وبلاگ بدرد نمي خوره چون وبلاگ نه تنها نمونه سؤال داشت بلكه مطالب و تحقيات علمي قرار داديم.
خلاصه حدود چند سه ماه بعد بعد وبلاگ به طور كامل حذف و وبلاگ جديدي با آدرس rghtest.samenblog.com در تاريخ 2بهمن ماه 1391 ساخته شداين آدرس تاحدودي به مطالب وبسايت ربط داشت اما فقط مربوط به نمونه سؤال مي شدبه هر حال چهار ماه بعد دوباره آدرس وبلاگ به deas.samenblog.com تغيير كرد.
اين آدرس بهتر از آدرس هاي قبلي بود چون مخفف عنوان وبلاگ يعني دنياي علمي،آموزشي و سرگرمي ميباشد.
اين وبلاگ با مطالب متنوع و موضوعات مختلف به مطلب دهي مي پردازد.
بعد در تاريخ
4/11/1392 وبلاگ با دامنه ي ir به deas.ir تغيير كرد البته با آدرس قبلي هم يعني deas.samenblog.com نيز كار ميكند.

اميدواريم شما با ارائه ي نظرات خوب و ارزشمند خود ما را در بهبود مطالب و مقالات اين وبسايت ياري نمائيد.


کلمات کليدي : ،،،