بريدگي‌ها و خراش‌ها


خونريزي‌ از بريدگي‌ها را مي‌توان‌ به‌ راحتي‌ با اعمال‌ فشار وبالا بردن‌ اندام‌ مهار کرد. به‌ طور معمول‌، تنها يک‌ پانسمان‌ چسب‌ دار مورد نياز است‌ و زخم‌ خود به‌ خود طي‌ چند روز بهبود پيدا مي‌کند. تنها در شرايط‌ زير، نياز به‌ کمک‌هاي‌ طبي‌ احساس‌ مي‌شود:

اگر خونريزي‌ متوقف‌ نشود.
اگر جسم‌ خارجي‌ در داخل‌ بريدگي‌ وجود داشته‌ باشد.
اگر زخم‌ در معرض‌ خطر عفونت‌ قرار دارد (مثلاً زخم‌ ناشي‌ از گاز گرفتن‌ انسان‌ يا حيوان‌ يا سوراخ‌ شدگي‌ در اثر يک‌ جسم‌ آلوده‌).
اگر در يک‌ زخم‌ قديمي‌، نشانه‌هاي‌ عفونت‌ بارز شود.

• کزاز

کزاز در واقع‌ عفونت‌ خطرناکي‌ است‌ که‌ توسط‌ باکتري‌ کلستريديوم‌ تتاني‌ که‌ به‌ صورت‌ هاگ‌ در خاک‌ زندگي‌ مي‌کند، ايجاد مي‌شود. اگر باکتري‌ کزاز وارد زخم‌ شود، مي‌تواند در بافت‌هاي‌ آسيب‌ ديده‌ و متورم‌ تکثير شود و ماده‌اي‌ سمي‌ (سم‌) توليد کند؛ اين‌ سم‌ از طريق‌ دستگاه‌ عصبي‌ منتشر مي‌شود و گرفتگي‌ (اسپاسم‌) عضلاني‌ و فلج‌ ايجاد مي‌کند. مي‌ توان‌ به‌ کمک‌ واکسيناسيون‌ از اين‌ بيماري‌ پيشگيري‌ کرد و افراد به‌ طور معمول‌، يک‌ دوره‌ واکسن‌ کزاز را در دوران‌ کودکي‌ دريافت‌ مي‌کنند. با اين‌ حال‌، ممکن‌ است‌ تکرار واکسيناسيون‌ در بزرگسالي‌ هم‌ ضرورت‌ داشته‌ باشد.

• اهداف

به‌ حداقل‌ رساند امکان‌ عفونت

1) دست‌هاي‌ خود را به‌ طور کامل‌ بشوييد و در صورت‌ امکان‌، دستکش‌ يکبار مصرف‌ بپوشيد. ذرات‌ خارجي‌ آزاد را با فشار آب‌ خارج‌ کنيد.
2) اگر زخم‌ کثيف‌ است‌، آن‌ را به‌ آرامي‌ با آب‌ بشوييد تا تميز شود و يا از دستمال‌ بدون‌ الکل‌ استفاده‌ کنيد. با استفاده‌ از يک‌ سواب‌ گاز دار، زخم‌ را خشک‌ کنيد و با گاز استريل‌ آن‌ را بپوشانيد.

• احتياط‌! 

هميشه‌ در مورد واکسيناسيون‌ عليه‌ کزاز سوال‌ کنيد. در موارد زير،کمک‌ پزشکي‌ درخواست‌ کنيد:
مصدوم‌ هرگز واکسينه‌ نشده‌ است‌.
مصدوم‌ در مورد زمان‌ و تعداد تزريقاتي‌ که‌ دريافت‌ کرده‌ است‌ مطمئن‌ نيست‌.
از آخرين‌ واکسني‌ که‌ به‌ مصدوم‌ تزريق‌ شده‌ است‌ بيش‌ از 10 سال‌ مي‌گذرد.

۳) در صورت‌ امکان‌، اندام‌ آسيب‌ ديده‌ را بلند کنيد و بالاتر از سطح‌ قلب‌ نگه‌ داريد. مستقيماً به‌ زخم‌ دست‌ نزنيد. اندام‌ آسيب‌ ديده‌ را با يک‌ دست‌ نگه‌ داريد. 
4) نواحي‌ اطراف‌ زخم‌ را با آب‌ و صابون‌ تميز کنيد؛ براي‌ هر ضايعه‌ از سواب‌ تميز مجزا استفاده‌ کنيد. موضع‌ را خشک‌ کنيد. پوشش‌ زخم‌ را برداريد و پانسمان‌ چسب‌ دار روي‌ آن‌ قرار دهيد. در صورتي‌ که‌ خطر بالاي‌ عفونت‌ وجود دارد، به‌ مصدوم‌ توصيه‌ کنيد که‌ به‌ پزشک‌ خود مراجعه‌ کند.


کلمات کليدي : ،،،،،،،،