چطور روزتان را برنامه ريزي کنيد


افراد موفق مي دانند که بايد هر روزشان مفيد و پربار باشد و به همين دليل سعي ميکنند از هر روزشان بيشترين استفاده ممکن را ببرند، چه در جهت رشد فردي يا کاري خود. ابزاري که براي انگيزه دادن به خودشان استفاده مي کنند، برنامه روزانه شان است. وقتي عادت کنيد که براي هر روزتان برنامه داشته باشيد، روي کارها تمرکز بيشتري داشته و اولويت هاي آن روز را خوب مي فهميد. با اين روش احتمال انجام شدن کارها خيلي بيشتر است . 

- براي هر روزتان از شب قبل برنامه ريزي کنيد 

20-15 دقيقه را هر شب صرف برنامه ريزي براي روز آينده کنيد. متخصصين مي گويند يک دقيقه برنامه ريزي، در 10 دقيقه وقت شما در اجراي کار صرفه جويي مي کند. اگر براي برنامه ريختن تا روز بعد صبر کنيد، ممکن است خيلي اتفاقات بيفتد که فکرتان را منحرف کند و نتوانيد روي برنامه تمرکز داشته باشيد. وقتي از روز قبل برنامه تان را آماده داشته باشيد، مي توانيد هر اتفاق ديگري که در طول روز افتاده را در نظر گرفته و به برنامه تان اضافه و کم کنيد. همچنين وقتي شب قبل برنامه ريزي مي کنيد، باعث مي شويد که ذهن ناخودآگاهتان در طول شب روي اين برنامه ها کار کند و بعد که صبح بيدار شديد، مي دانيد که دقيقاً چه کار بايد بکنيد و ديگر وقتتان را براي اينکه ببينيد چه بايد بکنيد يا نکنيد هدر نمي دهيد.

- يک ليست مستر تنظيم کنيد

اين ليست از همه کارهايي که فکرش را بکنيد تشکيل شده است. اگر کاري به فکرتان مي رسد که لازم است انجام دهيد، فوراً آنرا در اين ليست جاي دهيد. هيچ تعهدي به انجام همه کارهايي که در ليست مستر نوشته شده است نداريد. هدف اين ليست اين است که صرفاً آن کارها را فراموش نکنيد. هر کار ديگري هم که در طول روز به ذهنتا مي رسد را به اين ليست اضافه کنيد.

- يک ليست از حتماً هاي روزانه تهيه کنيد

اين ليست از کارهايي تشکيل شده است که بالاترين اولويت را دارند و سنگين ترين نتيجه را در بر خواهند داشت، چه مثبت و چه منفي. براي تنظيم اين ليست وقت بگذاريد و خوب فکر کنيد چون وقتي کاري وارد اين ليست مي شود بايد تا آخر روز بعد بي بر و برگرد انجام شود. کارهايي که در اين ليست نوشته مي شوند به هيچوجه نبايد به تاخير بيفتند چون باعث مي شود که اينکار برايتان شکل عادت دربايد و به اولويت هاي روزانه تان بي توجه شويد. اين ليست بايد کوتاه بوده و بيشتر از 6 مورد روي آن نوشته نشده باشد.

- يک ليست از بايدهاي روزانه تهيه کنيد

اين ليست شامل کارهايي مي شود که بايد در طول روز انجام دهيد اما حتمي و لازم نيستند که بخواهيد آنها را روي ليست حتماً ها قرار دهيد. اين کارها را بايد بعد از اتمام کارهاي نوشته شده در ليست حتماًها به انجام برسانيد.

- قرارملاقات ها را فراموش نکنيد

ساعت هاي خاصي در روز هستند که به يک ملاقات خاص تعلق دارند. وقتي قراري با کسي مي گذاريد حتماً آن را روي تقويم خود يادداشت کنيد و بعد آن قرارها را به برنامه روزانه تان منتقل کنيد.

- بعضي کارها را به ديگران محول کنيد

خيلي از کارهاي قيد شده در ليست روزانه تان هستند که مي توانيد انجام آنها را به ديگران واگذار کنيد. افراد موفق مي دانند که نمي توانند همه کارهايشان را شخصاً تمام کنند و هميشه خيلي از کارهايشان را به کساني مي سپارند که انجام دهند.

- سه بار تاخير در انجام کار

اگر مي بينيد که چند روز پشت سر هم کارهايتان را نيمه تمام مي گذاريد و به روز بعد معوق ميکنيد آنوقت بايد از خودتان بپرسيد چرا آن روز اول اين کار در ليستتان بوده است و چه ارزشي در زندگيتان دارد. تا مي توانيد نبايد بيشتر از سه روز کاري را به تاخير بيندازيد. 

- تنظيم وقت براي تهيه غذا 

معمولاً چيزي که از خيلي برنامه ريزي ها جا مي ماند تنظيم ساعتي براي خوردن غذاست. اين مسئله اهميت زيادي دارد، اول به اين دليل که در پولتان صرفه جويي کرده و براي غذاخوردن بيرون نمي رويد، و دوم اينکه براي سلامتيتان بهتر است. خيلي از افراد موفق براي صرفه جويي در وقت به رستورانهاي فست فود مي روند و وضعيت سلامتيشان هم وخيم است. يادتان باشد، مديريت زمان، مديريت زندگي است و بالاترين اولويت زندگي، خودتان هستيد.

*با اجراي اين استراتژي ها در تنظيمب برنامه روزانه مي توانيد بازده کاري خود را به طور قابل توجهي بالا برده و سريعتر به اهداف و آرزوهايتان دست پيدا کنيد.


کلمات کليدي : ،،،،،،،،،،،،،،،،