جزوه آموزشي قواعد عربي دوم دبيرستان+جزوه مرور عربي دوم دبيرستان+قواعد عربي درس دومبه همراه جزوه هاي آموزشي كامل از زبان فارسي و زبان انگليسي اول دبيرستان
در اين ميان جزوه هاي عربي كه گفته هاي دبير اقاي حسين رئيسي ميباشد داراي بازديد و رتبه بهتري است.

در این صفحه کل جزوه های مربوط به دروس عمومی را برای شما لینک کردم تا بتونید سریعتر به اونا دسترسی پیدا کنید.

هر جدول برای نوع خاصی درس میباشد این کار به خاطر پایی آوردن حجم قالب وبسایت و افزایش سرعت لود شدن وبسایت برای بازدیدکنندگان انجام شده است.

مجموعه جزوه های زبان فارسی


درس بيست و چهارم زبان فارسي دوم دبيرستان
درس ششم زبان فارسي دوم دبيرستان

درس اول زبان فارسي دوم دبيرستان
درس23 زبان فارسي دوم دبيرستان

بياموزيم هاي زبان فارسي دوم (قسمت اول)
نكات درس هشتم زبان فارسي دوم دبيرست
تاریخ ادبیات دوم دبیرستان (ویژه کنکور)
مجموعه جزوه های آموزشی قواعد عربی

قواعد درس6 عربي دوم دبيرستان
درس سوم عربي دوم دبيرستان
درس چهارم عربي دوم دبيرستان
قواعد درس دوم عربي دوم دبيرستان
درس اول عربي دوم عمومي
مرور سريع عربي دوم دبيرستان *ويژه امتحانات و كنكور
دانلود جزوه قواعد درص هفتم عربی3(منادا و انواع واو)
نوشته ی وبسایت دنیای علمی،آموزشی و سرگرمی www.deas.ir

***************************************************************
جزوه های برتر تابستانه 95 عربی کنکور به صورت فوق حرفه ای و تکنیکی:

جزوه های جدید قواعد عربی منطبق بر آخرینت کنکور سراسری برگزار شده به صورت حرفه ای نوشته شده است.
این جزوه هزینه ای بسیار پایین نیز دارد که در صفحه مربوطه توضیح داده شده است. این هزینه از هزار تومان تا سقف 5 هزار تومان میباشد.
قواعد مبحث نواسخقواعد ترکیبات وصفی و اضافیقواعد استثناء
قواعد معرفه و نکرهقواعد افعال معتل(جامع)قواعد اعراب مضارع
قواعد انواع اعراب(جامع)قواعد مبحث مفاعیلقواعد مبحث منادی
قواعد مبحث معلوم و مجهولقواعد تمییزقواعد حـال

ویژه:دانلود جزوه جامع و تکنیکی قواعد عربی کنکور

***************************************************************
مجموعه جزوه های آموزشی زبان انگلیسی اول دبیرستان

گرامر درس اولگرامر درس دوم گرامر درس چهارمگرامر درس پنجم
گرامر درس ششمگرامر درس هفتمگرامر درس هشتمگرامر درس نهم


کلمات کليدي : ،،،،،،،،،،،،،