پانسمان‌

هميشه‌ بايد زخم‌ را با پانسمان‌ بپوشانيد. چون‌ اين‌ کار از عفونت‌ پيشگيري‌ مي‌کند. در موارد خونريزي‌ شديد، پانسمان‌ با فشار آوردن‌ بر روي‌ زخم‌، به‌ لخته‌ شدن‌ خون‌ کمک‌ مي‌کند. در صورت‌ امکان‌، از يک‌ پانسمان‌ استريل‌ بسته‌بندي‌ شده‌ ، استفاده‌ کنيد. در صورتي‌ که‌ به‌ پانسمان‌ استريل‌ دسترسي‌ نداريد، مي‌توانيد با هر پارچه‌ تميز و بدون‌ كُرک‌، يک‌ پانسمان‌ موقتي‌ بسازيد. خراش‌ها و بريدگي‌هاي‌ کوچک‌ را مي‌توان‌ با پانسمان‌هاي‌ چسبدار پوشاند.

 • اصول‌ استفاده‌ از پانسمان‌ها

 هنگام‌ استفاده‌ از پانسمان‌، بايد چند اصل‌ را رعايت‌ کنيد. اين‌ اصول‌ به‌ شما امکان‌ مي‌دهند که‌ پانسمان‌ها را به‌طرز صحيح‌ به‌ کار ببريد؛ همچنين‌ مصدوم‌ و شما را در برابر عفونت‌ محافظت‌ مي‌کنند (مبحث‌ « روش‌هايي‌ براي‌ پيشگيري‌ از عفونت‌ متقاطع‌ » را ببينيد).
قبل‌ از دست‌ زدن‌ به‌ هر نوع‌ پانسمان‌(غير از چسب‌ زخم‌)، در صورت‌ امکان‌، هميشه‌ دستکشهاي‌ يکبار مصرف‌ بپوشيد.
هميشه‌ از پانسماني‌ استفاده‌ کنيد که‌ براي‌ پوشاندن‌ زخم‌ به‌ قدر کافي‌ بزرگ‌ است‌ و مي‌تواند بيشتر از لبه‌هاي‌ زخم‌ را هم‌ پوشش‌ دهد.
لبه‌هاي‌ پانسمان‌ را بگيريد و انگشتان‌ خود را کاملاً از محلي‌ که‌ در تماس‌ با زخم‌ خواهد بود، دور نگه‌ داريد. مطمئن‌ شويد که‌ پانسمان‌ براي‌ پوشاندن‌ زخم‌ به‌ اندازه‌ کافي‌ بزرگ‌ است‌.
پانسمان‌ را مستقيماً بر روي‌ زخم‌ قرار بدهيد؛ هرگز آن‌ را از کنار به‌ روي‌ زخم‌ نکشيد.
اگر تنها يک‌ پانسمان‌ استريل‌ در اختيار داريد، اين‌ پانسمان‌ را براي‌ پوشاندن‌ زخم‌ به‌ کار ببريد و ساير پارچه‌هاي‌ تميز را روي‌ آن‌ قرار دهيد.
اگر خون‌ به‌ داخل‌ پانسمان‌ نشت‌ کرده‌، پانسمان‌ را برنداريد؛ در عوض‌، يک‌ پانسمان‌ ديگر روي‌ آن‌ بگذاريد. اگر خون‌ به‌ داخل‌ پانسمان‌ دوم‌ هم‌ نشت‌ کرد، هر دو پانسمان‌ را کاملاً برداريد و با گذاشتن‌ يک‌ پانسمان‌ تازه‌ به‌ جاي‌ آنها، محل‌ خونريزي‌ را تحت‌ فشار قرار دهيد.
پس‌ از مداواي‌ زخم‌، دستکش‌ها، پانسمان‌هاي‌ مصرف‌ شده‌ و وسايل‌ آلوده‌ را در داخل‌ يک‌ کيسه‌ پلاستيکي‌ مناسب‌ بريزيد. هميشه‌ تا زماني‌ که‌ کارتان‌ با مواد آلوده‌ تمام‌ نشده‌ است‌، دستکش‌هاي‌ يکبار مصرف‌ را خارج‌ نکنيد.


کلمات کليدي : ،،،،،،،،