جزوه آموزشي فصل هفتم رياضيات دوم دبيرستان


اين جزوه آموزشي ، دربردارنده ي آموزش كامل و گام به گام مفاهيم كتاب درسي به همراه نتايج مهم امتحاني و كنكوري مي باشد كه در اين موارد مثالهاي بسيار زيادي در خلال درس بيان شده است.
اين جزوه به بهترين سبك آموزش داده شده است و اميدواريم كه بتوانيم در آينده فايل اصلي آنرا نيز قرار دهيم.

ويژگي هاي اين جزوه آموزشي
آموزش كامل درس به زباني ساده و قابل فهم
بيان مفاهيم و نتايج مهم امتحاني و كنكوري
ارائه ي انواع مثالهاي متعدد مخصوص هر بخشنظرات،پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد اين جزوه براي ما ارسال كنيدکلمات کليدي :